Головне меню

Бібліотека

Важливу функцію інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу та наукових досліджень виконує бібліотека Центру. Бібліотечний фонд комплектується відповідно до планів навчальної та наукової роботи Центру спеціальною літературою з питань державного управління та менеджменту, проблем місцевого самоврядування, економічної теорії та історії економіки, європейської інтеграції, інформаційної політики, політології, соціальної та гуманітарної політики та інших, які є основними в навчальних програмах Центру.

Слухачі Центру мають можливість користуватись книжковим фондом, що становить 47 тис. 161 примірник, а також періодичними виданнями.

Список літератури, придбаної для поповнення бібліотечного фонду Центру.

 Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки вміщує:

 - систематичний каталог;

 - алфавітний каталог;

 - систематичну картотеку періодичних видань;

 - краєзнавчу картотеку.

У 2013 році розпочато роботу по створенню електронного каталогу бібліотеки в системі автоматизації бібліотек ІРБІС 32.

Протягом 2005-2016 років з метою розкриття і пропагування бібліотечного фонду функціонують постійно діючі книжкові виставки за розділами:

- Державна національна політика.

- Україна: кроки до незалежності.

- Вінниччина: минуле та сучасне.

- Україна і світ: стан довкілля.

- Це актуально.

Крім цього до знаменних і пам’ятних дат для слухачів Центру відповідно до тематичних занять було оформлено 255 виставок, 24 перегляди літератури, 18 оглядів літератури та підібрано літератури на виконання 44 тематичних запитів. В книжковий фонд і систематичну та краєзнавчу картотеки періодичних видань влито 61749 карточок.