Головне меню

2011

№з/п

 

Назва

1.

 

Стафійчук Г.Ф. Конституційно-правові механізми забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні: Навч.-метод. посіб. – Вінниця, 2011. – 44 с.

2.

 Ekologiya Vinnitsa

Мудрак О.В. Екологічний стан довкілля Вінницької області: Навч.-метод. посіб. – Вінниця, 2011. – 104 с.

3.

 Senergetika

Євтушенко Н. В. Синергетика – актуальний метод пізнання суспільства: Навч.-метод. посібник – Вінниця, 2011. – 57 с.

4.

 Globalizacya

Євтушенко Н. В. Україна в умовах глобалізації: стратегія формування інвестиційно-інноваційної політики:  Навч.-метод. посібник. – Вінниця, 2011. – 105 с.

5.

 

Неприцький О. А. Європейська інтеграція: від витоків до сучасності. Видання друге (оновлене): Навч. посіб. – Вінниця,  2011. – 46 с. 

6.

 Pravovi aspekti korupciya

Мельник Ю.В. Правові аспекти запобігання і протидії корупції: Навч.-метод. посіб. – Вінниця, 2011. –  78 с.

7.

 Rontrol

Євтушенко Г.М. Методичні  матеріали  з  питань  організації   контрольної   діяльності в органах виконавчої влади.  Видання  друге  (оновлене): Метод. посіб. –  Вінниця, 2011. – С. 48

8.

 

Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід / Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. – Вінниця, 2011. – 64 с.