Головне меню

Нові надходження

Держава і право. Юридичні науки. Державне управління


1.    Антонович М. Міжнародне право: Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2011.
2.    Бюджетний кодекс України. – Х.: «Одіссей», 2011.
3.    Глиняний В.П. Історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. / 6-те вид. – К.: Істина, 2010.
4.    Закон України «Про державний земельний кадастр». – К.: Алерта, 2011.
5.    Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010.– (Серія «Закони України»).
6.    Закон України «Про дипломатичну службу». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
7.    Закон України «Про житловий фонд соціального призначення». / Верховна рада: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
8.    Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції». – К.: Алерта, 2011.
9.    Закон України «Про засади функціонування ринку природного газу». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
10.    Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010.– (Серія «Закони України»).
11.    Закон України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». / Верховна рада: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
12.    Закон України «Про карантин рослин». / Верховна рада: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
13.    Закон України «Про комітети Верховної Ради України». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
14.    Закон України «Про культуру». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
15.    Закон України «Про місцеві державні адміністрації». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
16.    Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність». / Верховна рада: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
17.    Закон України «Про правову допомогу». / Верховна рада: Офіц. Вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
18.    Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
19.    Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
20.    Закон України «Про статус депутатів місцевих рад». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
21.    Закон України «Про статус народного депутата України». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
22.    Закон України «Про фізичну культуру і спорт». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
23.    Закон України «Про центральні органи виконавчої влади». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
24.    Закони України «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту».  За станом на 20 жовтня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
25.    Закони України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».  За станом на 21 липня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
26.    Закони України «Про засади запобігання і протидії корупції».  За станом на 07 липня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
27.    Закони України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу». За станом на 17 листопада 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 28с. (Серія «Закони України»).
28.    Закони України «Про іпотечні облігації». За станом на 1 березня 2012 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 32с. (Серія «Закони України»).
29.    Закони України «Про лікарські засоби». За станом на 5 січня 2012 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 20с. (Серія «Закони України»).
30.    Закони України «Про нафту і газ». За станом на 1 грудня  2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32с. (Серія «Закони України»).
31.    Закони України «Про основи національної безпеки України», «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
32.    Закони України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)»,  «Про організації роботодавців». / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – (Серія «Закони України»).
33.    Закони України «Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів».  За станом на 02 червня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
34.    Закони України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». За станом на 15 лютого 2012 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 28с. (Серія «Закони України»).
35.    Закони України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». За станом на 15 грудня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – 32с. (Серія «Закони України»).
36.    Закони України «Про туризм. За станом на 06 жовтня 2011 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2011. – (Серія «Закони України»).
37.    Закони України «Про туризм», «Про відпустки».  За станом на 16 листопада 2007 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2007. – (Серія «Закони України»).
38.    Закони України «Про угоди про розподіл продукції». За станом на 1 лютого 2012 року / Верховна Рада України: Офіц. вид. – К.: Парламентське вид-во, 2012. – 24с. (Серія «Закони України»).
39.    Законодавство України про місцеве самоврядування . – К.: ЦУЛ, 2011.
40.    Земельний кодекс України. – Суми: ТОВ «ВВП НОТІС», 2011.
41.    Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-правовий аналіз: Навч. посіб. – К.: КНТ, 2010.
42.    Кодекс законів про адміністративні правопорушення. – Х.: «Одіссей», 2011.
43.    Кодекс законів про працю України. – Х.: «Одіссей», 2011.
44.    Кодекс України про адміністративні правопорушення: Науково-практичний коментар. – К.: Алерта, 2011.
45.    Конституція України: Офіц. видання. Станом на 8 жовтня. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
46.    Копійка В.В., Шинкаренко Т.І. Європейський Союз: історія і засади функціонування: Навч. посіб. / В.В. Копійка, Т.І. Шинкаренко; за ред. Л.В. Губерського. – К.: Знання, 2009.
47.    Кузнецов В.В., Савченко А.В. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів. Навч. посіб. за ред. О.М. Джури. – Вид. 2-е доп. та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
48.    Лазор О.Д., Лазор О.Я. Державна служба в Україні: Навч. посіб. – Вид. 3-є доп. і перероб. – К.: Дакор, 2009.
49.    Майданник О.О. Конституційне право України. Навч. посіб. – К.: Алерта, 2011.
50.    Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: Навч. посіб. – Вид. 6-е, до. – К.: Атіка, 2010.
51.    Малиновський В.Я. Державне управління: Навч. посіб. – 3-тє вид., переробл. та допов. – К.: Атіка, 2009.
52.    Мельник А.Ф. Державне управління: Підручник / А.Ф. Мельник, О. Ю. Оболенський, А. Ю. Васіна; за ред. А.Ф. Мельник. – К.: Знання, 2009.
53.    Музика-Стефанчук О.А. Фінансово-правова основа місцевого самоврядування в зарубіжних країнах: Навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2009.
54.    Ортинський В.Л., Кісіль З.Р., Ковалів М.В. Управління в органах виконавчої влади України: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2008.
55.    Ославський М.І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.
56.    Податковий кодекс України. – К.: Алерта, 2011.
57.    Право Європейського Союзу. Особлива частина: Навч. пос./ За ред. М.Р. Аракеляна. – К.: Істина, 2010.
58.    Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За заг. ред. Р.А. Петрова. – 3-тє видання, змінене і доповнене. – К.:  Істина, 2010.
59.    Право Європейського Союзу: Навч. посіб. / За ред. Р.А. Петрова. – 4-е вид. змінене і доп. – К.: Істина, 2011.
60.    Право Європейського Союзу: Особлива частина: Навч. посіб. / За  ред. М.Р. Аракеляна, О.К. Вишнякова. – К.: Істина, 2010.
61.    Право Європейського Союзу: підручник / за ред. В.І. Муравйова. – К.: Юрінком Інтер, 2011.
62.    Скакун О.Ф. Теорія Права і держави: підручник. – 2-е вид. – К.: Алерта, 2011.
63.    Чорноног Є.С. Державна служба: історія, теорія і практика: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.

Економіка. Економічні науки


1.    Васильева Н.Д. Легкий способ пройти собеседование при приеме на роботу. Все вопросы и ответы. – СПб: Питер, 2009.
2.    Голіков А.П., Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Чорномаз П.О. Регіональна економіка та природокористування. 2-ге вид. За  ред. Голікова А.П.: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
3.    Грицяк І. А., Говоруха В. В., Стрельцов В. Ю. Правова та інституційна основи Європейського Союзу:  Підручник / За заг. ред. М. Бойцуна, І. Грицяка, Я. Мудрого, О. Рудіка, Л. Прокопенка, В. Стрельцова  – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
4.    Класифікатор професій ДК 003:2010. – Суми: ТОВ «ВВП НОТІС», 2011.
5.    Класифікатор професій. – К.: КНТ, 2009.
6.    Мамонова В. В. Регіональний розвиток. Міжрегіональна та транскордонна співпраця. Частина ІІ: Модуль 8: Навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
7.    Мельникова В.І., Мельникова О.П., Сідлярук Т.В., Тур І.Ю., Шведова Г.М. Національна економіка: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. Музиченко-Козловська О.В. Регіональна економіка: теоретичні основи: Навч. посіб. – Львів: «Новий світ», 2010.
8.    Мурашко М.І. Менеджмент персоналу: Навч. посіб. – 3-є вид. випр.. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2008.
9.    Національний класифікатор України «Класифікатор професій» ДК 003:2010. Станом на 11.04.2011р. – К.: Центр учбової літератури, 2011.
10.    Світова економіка: Навч. посіб. / За ред. Ю.Г. Козака, В.В. Ковалевського, Н.С. Логвинової. – К.: Центр учбової літератури, 2010.
11.    Стрельцов В. Ю. Європейська економічна інтеграція: Навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
12.    Стрельцов В. Ю.Законодавча основа прав та обов’язків Європейської спільноти та держав-членів: Модуль 11: Навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
13.    Тамм А. Є., Стрельцов В. Ю., Дзюндзюк В. Б. Україна – ЄС: розвиток відносин та основні напрями співробітництва: Модуль 5: Навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).
14.    Труш О. О., Мирна Н. В., Стрельцов В. Ю. Бюджетна сільськогосподарська, торговельна та конкурентна політики ЄС: Навч. посіб. / За заг. ред. М. Бойцуна, Я. Мудрого, О. Рудіка. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2009. – (Серія «Бібліотека державного службовця місцевих органів влади у галузі європейської інтеграції»).

Етика


1.    Бралатан В.П. та ін.. Професійна етика: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011.

Психологія. Філософія. Соціологія. Релігія. Логіка


1.    Барретт Д. Проверь свои способности . –  Ростов н/Д: Фенікс, 2006.
2.    Венгер В., По Р. Как развивать феноменальную память и  скорость чтения, или фактор Энштейна. – 2-е изд. – Минск: «Попурри», 2008.
3.    Гарнер Аллан, Пиз Аллан. Язык разговора. – Санкт-Петербург.: «Издательский дом Гутенберг». – 2004.
4.    Кинякина О. Н. и др. Мозг на 100 %. Интеллект. Память. Креативность. Интуиция. Интенсив-тренинг по развитию способностей. – 2-е изд. Улучш. И доп. – М.: Эксмо, 2011.
5.    Леонов П.Ф. 100 самых популярных трюков в общении. – СПб.: Питер, 2011. Мэрфи Дж. Живи с надеждой в сердце. / Пер. с англ. Л.А. Бабук – Минск: «Попурри», 2009.
6.    Мэрфи Дж. Живите полноценной жизнью. / Пер. с англ. Л.А. Бабук – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2010.
7.    Мэрфи Дж. Как использовать законы разума. / Пер. с англ. Е.Г. Гендель. – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2009.
8.    Мэрфи Дж. Как привлечь богатство и успех. / Пер. с англ. Л.А. Бабук – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2010.
9.    Мэрфи Дж. Как стать уверенным в себе и поднять самооценку. / Пер. с англ. Л.А. Бабук – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2011.
10.    Мэрфи Дж. Магическая сила разума. / Пер. с англ. Л.А. Бабук –  2-е изд. – Минск: «Попурри», 2009.
11.    Мэрфи Дж. Новый путь к триумфальной жизни. / Пер. с англ. Л.А. Бабук – 3-е изд. – Минск: «Попурри», 2011.
12.    Мэрфи Дж. Полное собрание законов Мэрфи. / Пер. с англ. – 4-е изд. – Минск: «Попурри», 2008.
13.    Мэрфи Дж. Сила подсознания для карерного роста./ Пер. с англ. Баженов. – Минск: «Попурри», 2010.
14.    Мэрфи Дж. Чудеса законов разума. / Пер. с англ. И.В. Гродеев. – Минск: «Попурри», 2008.
15.    Неукротимая Планета. / Пер. с англ. – Отпечатано в Китае, 2008.
16.    Паркинсон С.Н. Законы Паркинсона. / Пер. с англ. – М.: Эксмо, 2007.
17.    Пиз. А. Язык разговора. / Пер. с англ. Т. Новикова. – СПб: «Издательский дом Гутенберг», 2004.
18.    Синельников В.В. Тайны подсознания. – М.: Центрполиграф, 2010.
19.    Юрій М.Ф. Людина і світ. – К.: Дакор, 2006.

Історія. Історичні науки. Народознавство


1.    Боряк О. Україна: етнокультурна мозаїка – К.; Либідь, 2006.
2.    Видатні постаті в історії України (ІХ-ХІХ ст.). – К.: Вища школа, 2002.
3.    Відейко М.Ю. Україна від антів до Русі. – К.: Кріон, 2009.
4.    Відейко М.Ю. Україна від Русі до Святої Русі. – К.: Кріон, 2010.
5.    Відейко М.Ю. Україна: від трипілля до антів. – К.: КВІЦ, 2008.
6.    Войтович. В. Українська міфологія. – 2-е вид. стерео. – К.: «Либідь», 2005.
7.    Горобець В.М. Україна від козацької реформи Баторія до здобуття Сагайдачним Кафи. 1578 - 1616. – К.: Кріон, 2010.
8.    Грабовський С. І. Що принесла Україні Переяславська рада? – К.:  Стилос, 2003.
9.    Губарева Г.Г. Усі видатні постаті всесвітньої історії. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2008.
10.    Гурин В. Й. та ін. Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40 – 50 років ХХ ст. мовою документів та досліджень / В. Й. Гурин, К. В. Завальнюк, О. С. Петренко, Т. В. Стецюк. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2009.
11.    Журавльов Д.В. Україна та Росія: як брати горщики побили. – Харків: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2009.
12.    Журавльов Д.В. Хто є хто в українській історії. – Х.: Вид-во «Клуб сімейного дозвілля», 2011.
13.    Завальнюк А. Ф.  Українські літні обряди та пісні: Навч. посіб. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2008.
14.    Завальнюк К. В., Стецюк Т. В. Червоний смерч над Поділлям. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008.
15.    Земерова Т.Ю., Скирда І.М. Історія України: схеми і таблиці. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2011.
16.    Зінченко Арсен. Нариси історії подільського селянства: 1917 – 1930 рр. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008.
17.    Історія України / Упоряд.: С. Крупчан, Т Корольова, О. Скопненко, О. Іванюк. – 5-е вид., переробл. і доповн. – К.: ТОВ «КАЗКА», 2010. (Серія «Новий довідник»).
18.    Коваленко С. Останній чин великого гетьмана. Істор. Нарис. – К.: «Стікс», 2010.
19.    Коваль Р. Отаман Ормек. Істор. Нарис. – К.: «Стікс», 2010.
20.    Левицька Н.М. Історія України. Україна в світі: історія і сучасність: Навч. посіб. К.: Кондор, 2011.
21.    Логінов О. В., Семенко Л. І. Вінниця у 1917 році: Революція у провінційному місті. – Вінниця, 2009.
22.    Лук’яненко Левко Маршал Жуков і українці у Другій світовій війні. Видання друге. – К.: Нора-Друк, 2003.
23.    Паламарчук Є., Андрієвський І. Зорі Трипілля. – 4-е вид. Вінниця, ПП. – Вид-во «Теза», 2009.
24.    Петренко В. І. Більшовицька влада та українське селянство у 20-30 рр. ХХ ст..: причини, технології, наслідки голодомору-геноциду (за матеріалами Поділля). – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008.
25.    Плачинда С. Лебедія (Як і коли виникла Україна); 3-є вид. доп. і перероб. – К.: Вемс, 2011.
26.    Удовик С. Украина 100 замечательных мест. Фотокнига. – К.: Ваклер, 2010.
27.    Україна в історії: нові сторінки. – К.: Либідь, 2010.
28.    Україна. Нова епоха: 1991-2011. – К.: КМ, 2011.
29.    Чотири Вінницькі броди. (Хронікально-документальний колаж, присвячений 75-річчю Вінницької області):  Упорядники: Каменюк М. Ф., Скрипник В. С. – Вінниця, 2008.
30.    Яневський Д.Б. Загублена історія втраченої держави. – Харків: Фоліо, 2009. Ястремський М. М., Лаціс М. П., Сокіл В. Ф. Вінничани з полином у серці: Фотонарис. (Видання третє, доопрацьоване). – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2009.
31.    Україна. Віхи історії / Авт.-упоряд.: В. Томазов, О. Ясь. – К.: Мистецтво, 2003.

Мовознавство. Словники


1.    1000 лучших афоризмов человечества. – Харьков: «Фолио», 2010.
2.    Великий тлумачний словник української мови (з доп., допов. Та CD) / Уклад. і головн. Ред..В.Т. Бусел. – К.: Ірпінь: ВУТФ «Перун», 2007.
3.    Доценко Ростислав. Світлі думки проти ночі. Афоризми і щось близьке до них / Р.Доценко. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011.
4.    Караванський  С.  Секрети  української  мови.  2-ге  розширене  вид. – Львів: Бак, 2009.
5.    Кацавець Г.М., Паламар Л.М. Мова ділових паперів: Підручник. – 4-те вид., перероб. і доп. – К.: Алерта, 2008.
6.    Косенко Н.Я., Вакуленко Т. М. Сучасне українське ділове мовлення: Навч. посіб. для ВНЗ  – Х.: ВД «ШКОЛА», 2010.
7.    Лучшие афоризмы на каждый день/ Худож.-щфщрмитель Л.Д.Киркач-Осипова. – Харьков: Фолио, 2008.
8.    Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спілкування: Навч. посіб. 3-є вид. – К.: Каравела, 2010.
9.    Миловидов А.В. Самоучитель английского языка. 4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2010.
10.    Новий  словник  іншомовних  слів:  близько  40 000 сл. і  словосполучень  / Л.І. Шевченко, О.І. Ніка, О.І. Хом’як, А.А. Дем’янюк; За ред. Л.І. Шевченко. – К.: АРІЙ, 2008.
11.    Олійник О. Сучасна ділова риторика: Навч. посіб. – К., Кондор, 2010.
12.    Подолинний А. М. «Тільки б голос твій чути…».Українська мова у двадцятому сторіччі. – Вінниця: ТОВ «Консоль», 2009.
13.    Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика: Близько 60000 слів / за ред. проф. В.С. Калашника. – Х.: ФОП. Співак Т.К., 2009.
14.    Хофманн Х.Г. Самоучитель английского языка. Практический курс: Учеб. пособ. Изд. 3-е, исправ. – К.: Методика, 2009.
15.    Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К.: Вища шк., 2008.
16.    Яковлева А.М., Афонськая А.М. Сучасний тлумачний словник української мови. – Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011.

Художня література


1.    Костенко Л. Записки українського сумашедшого. К.: А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2011.
2.    Панасенко Т.М. Леся Українка. – Харків: Фоліо, 2009.
3.    Стрельбицька Аріядна. Родина і Україна. Статті, вірші, спогади. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2009.
4.    Стус В. Палимпсесты = Палімпсести. – Харьков: Фоліо, 2010.
5.    Хоменко Б. В. У храмі рідного слова: Літературно-критичні статті, нариси та рецензії. – Вінниця: ДП «Державна картографічна фабрика», 2008.
6.    Шкляр В. Залишинець. Чорний ворон. (Істор. роман). – Харків: «Клуб сімейного дозвілля», 2011.

Діловодство


1.    Данюк В.М., Кулаковська Л.П. Кадрове діловодство: Навч. посіб. 3-є вид. – К.: Каравела, 2009.
2.    Діловодство у державних установах: збірник інструкцій / Упоряд. Є.К. Пашутинський. 2-ге вид., змін. – К.: КНТ, 2009.
3.    Звід документів кадрового діловодства / Пашутинський Є.К. – 3-тє вид., змін. і доп. –  К.: КНТ, 2010
4.    Іванова Т.В., Піддубна Л.П. Діловодство в органах державного управління та місцевого самоврядування: Навч. посіб. –  К.: Центр учбової літератури, 2007.
5.    Макух Я. Д., Залуцький І.Р. Кадрове діловодство: Навч. посіб. – К.: Знання, 2006.
6.    Палеха Ю. Кадрове діловодство: Навч. посіб. (зі зразками сучасних ділових паперів). – 5-те вид., доп. – К.: Ліра-К. – 2009.
7.    Скібіцька Л.І. Діловодство: Навч. посіб. 2-ге вид. – К.: Кондор, 2009.

Довідники


1.    Карев В.С. 500 научных фактов, которые вас удивят. – СПб.: Питер, 2011.