Головне меню

Форма запиту на інформацію

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області
від «11» жовтня 2012р. № 274-но

 

Форма письмового запиту на інформацію

Директору Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області
Пашиніній Тетяні Семенівні
__________________________________________
__________________________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова)
__________________________________________
тел.: _______________; е-mail:_________________

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

Відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” прошу надати мені:
Вид, назва, реквізити чи зміст документа (до якого ви хотіли отримати доступ)
________________________________________________________________________________________________
або
Я б хотів отримати доступ до інформації про … (загальний опис інформації)
________________________________________________________________________________________________
Відповідь прошу надати:
Поштою (вказати поштову адресу)
Факсом (вказати номер факсу)
Електронною поштою (вказати  Е-mail/ )
В усній формі (вказати номер телефону)
Ознайомлений(а) з вимогами Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк копій документів обсягом більше 10 сторінок. ___________
                                                                         (підпис)     
______________ 20__ року         _________            ________________
       (дата)                         (підпис)                                 (ініціали та прізвище)

 *Запит подається до канцелярії Центру (каб.203). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України “Про доступ до публічної інформації ”.
** При подачі запитів на інформацію у письмовій формі на конверті обов’язково вкажіть «Публічна інформація».