Головне меню

Види інформації, якою володіє Центр

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних
підприємств, установ і організацій
Вінницької області
від «11» жовтня 2012р. № 274-но

Перелік
видів публічної інформації, розпорядником якої є Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області

№ з/п Види інформації Система обліку інформації
1.

Інформація про Центр.

1) Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Центру;

2) Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, номери службових телефонів, адреси електронної пошти керівників та працівників Центру.

В електронному та друкованому вигляді
2.

Інформація про діяльність Центру.


1) План – графік підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області та депутатів місцевих рад.


2) Звіти про виконання плану – графіка підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області та депутатів місцевих рад


3) Протоколи нарад.


4) Інформація про конференції, семінари, “круглі столи”, брифінги, прямі телефонні лінії, що проводяться Центром.


5) Договори, угоди, контракти, укладені Центром.

В електронному та друкованому вигляді
3. Інформація про роботу навчально-методичної ради Центру  В електронному та друкованому вигляді
4. Вхідна кореспонденція Журнал реєстрації вхідної кореспонденції Центру
5. Вихідна кореспонденція Журнал реєстрації вихідної кореспонденції Центру
6. Накази директора Центру Журнал реєстрації наказів Центру
7. Інформація щодо питань кадрової роботи та державної служби В електронному та друкованому вигляді
8. Інформація щодо фінансового матеріально-технічного забезпечення Центру В електронному та друкованому вигляді