Головне меню

Готуємо лідерів

Реальна практика державотворення поставила нас перед необхідністю об’єктивно переосмислити місце і роль державного управління в контексті кадрового, наукового забезпечення.
Виховання нової генерації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, орієнтованих на побудову громадянського суспільства, є найважливішим завданням будь-якої молодої країни, а для України, яка переживає перехідний період свого історичного розвитку, воно особливо актуально. Тому цілком зрозуміло, що успіх перетворень в будь-якій особливо молодій державі  значною мірою залежить від того, наскільки швидко і успішно буде підготовлена до роботи нова генерація керівних кадрів.
В пошуках нової соціально-економічної моделі на сьогоднішньому етапі розвитку країни вирішальну роль (і це є безперечним фактом)  мають  зіграти  молоді креативні кадри.
Актуальність підготовки нової генерації державних службовців в Україні зумовлюється кількома причинами.
По-перше, створення та розвиток системи професійної підготовки та перепідготовки державних службовців стимулюється новим геополітичним становищем України.
По-друге, на перехідному етапі до нової соціально-економічної моделі вирішальну роль у проведенні реформи має зіграти нова генерація управлінських кадрів.
По-третє, підготовка до вступу України в Європейське співтовариство вимагає від управлінців всіх рівнів, і в першу чергу від державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, принципово нового мислення, нових орієнтирів і підходів, адаптування до нових соціально-економічних умов.
Тому з метою залучення на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування висококваліфікованих фахівців нової генерації у Вінницькому центрі в 2000 році було створено Школу Лідерства, яка вже 17 років успішно працює і стає дедалі популярнішою на теренах області. По-суті, з перших днів свого існування Школа Лідерства стала (Школою кадрового резерву) для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області.

Baner