Головне меню

Нормативно-правові засади Центру

У своїй діяльності Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Вінницької області керується:

Конституцією України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР.

Законами України:

Указами Президента:

Розпорядженнями Президента:

Постановами Кабінету Міністрів України:

Розпорядженнями Кабінету міністрів України:

Наказами Міністерства освіти і науки України, Національного агентства України з питань державної служби, Національної Академії державного управління при Президентові України: