Головне меню

Антикорупційні нормативно-правові акти

Міжнародні акти

1. Конвенція ООН проти корупції, підписана від імені України 11.12.03 в м. Меріда (Мексиканські Сполучені Штати) та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 251-V.

2. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 27.01.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 18.10.06 № 252-V.

3. Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана від імені України 04.11.99 в м. Страсбурзі та ратифікована згідно із Законом України від 16.03.05 № 2476-ІV.

4. Модельний кодекс поведінки державних службовців країн Ради Європи (схвалено Рекомендацією Кабінету Міністрів Ради Європи Європейським країнам "Про кодекси поведінки для державних службовців.", травень 2000 р., № R (2000)10).

Закони України

1. Про запобігання корупції (від 14.10.2014 № 1700-VII).

2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за корупційні правопорушення (від 07.04.11 № 3207-VІ).

3. Про правила етичної поведінки (від 26.04.2015 № 4722-VI)

Укази Президента України

1. Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності (від 10.06.1997 № 503/97).

2.  Про першочергові заходи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (від 05.10.11 № 964/2011, покладено тимчасово на Мін’юст функції спеціально уповноваженого органу з питань антикорупційної політики, доручено підготувати законодавчі та підзаконні акти з реалізації вказаного Закону).

3. Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (від 25.01.2012 № 33/2012).

Постанови Кабінету Міністрів України

1. Про затвердження Порядку проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування (від 13.06.2000 № 950).

2.Питання запобігання та протидії корупції в органах виконавчої влади (від 08.12.09 № 1422, затверджено Типове положення  про підрозділ органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії корупції, з 1 січня 2010 р. в центральних органах виконавчої влади та апаратах обласних, Київської, Севастопольської міських держадміністрацій утворюються підрозділи з питань запобігання та протидії корупції). .

3. Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям (від 16.11.11 № 1195).

4.Про затвердження Порядку зберігання документів і використання відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, та відомостей щодо відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента (від 11.01.12 № 16).

5. Про виготовлення бланків декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру ( від 08.02.2012 № 64).

6. Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України (від 25.03.2015 № 171).

Розпорядження Кабінету Міністрів України

1. Про підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування (від 06.07.11 № 642-р, запроваджено обов'язкове для всіх категорій посад державних службовців та посадових  осіб місцевого самоврядування підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії проявам корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування).

Накази міністерств та відомств

1. Наказ Мін’юсту від 23.06.10 № 1380/5 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо проведення експертизи проектів нормативно-правових актів на наявність корупціогенних норм».

2. Наказ Головдержслужби від 04.08.10 № 214 «Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців», зареєстрований в Мін’юсті 11.11.10 за № 1089/18384.

3. Наказ Нацдержслужби від 26.12.2011 № 86 « Про затвердження Примірного положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державній або комунальній установі чи організації».

4. Наказ Мін’юсту від 11.01.12 № 39/5 «Про затвердження Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення» (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 січня 2012 р. за № 28/20341).

5. Наказ МОЗ України від від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

6. Наказ Мін’юсту від 23.03.2012 № 448/5 «Про затвердження Порядку проведення спеціальної перевірки наявності в осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, корпоративних прав».

7. Наказ Мін’юсту від від 18.03.2015 № 383/5 «Деякі питання проведення антикорупційної експертизи».